Başvurmak için aşağıdaki kısa soruları cevaplamanız gerekmektedir. Lütfen cevaplarınızı açık ve özlü biçimde veriniz. Her başvuru için lütfen bir bütçe taslağı istendiğine dikkat ediniz.

Bize Kim Olduğunuzdan Söz Edin

Adres

Başvuruya dair iletişime geçilecek kişi kimdir?

Adres

Sizi Tanıyanları Bizimle Paylaşın

Lütfen, faaliyetleriniz hakkında referans almak için irtibata geçebileceğimiz en az üç saygın kişinin adlarını ve iletişim bilgilerini veriniz. Eğer dilerseniz, daha fazla kişinin iletişim bilgisini verebilirsiniz.
#1 
#2 
#3 
Projenizin Adı:
Projenizin tahmini süresi (başlangıç):
Projenizin tahmini süresi (bitiş): 

EED’yi nereden duydunuz?

Teklifinizin Özeti. * (En fazla 1500 karakter)

Bu bölüm, teklifiniz ve aktivitelerine dair anlaşılır, az ve öz açıklama sunmalıdır:
- Projenize neden ihtiyaç duyulmaktadır? (Konuyla ilgili bağlama -durum-olay-ilişkilere/mevcut zorluklara dair kısa bir genel açıklamada bulununuz)
- Projenizin amacı ve beklenen sonuçları nelerdir?
- Projeniz ile var olan zorluklara nasıl cevap verilecektir?
- Projenizden kimin faydalanması beklenmektedir? (Hedef grup)

Ayrıntılı Teklif

1. Projenizin amacı nedir? * (En fazla 1500 karakter)

Neyi değiştirmeye çalışıyorsunuz?
Somut, pratik ve ölçülebilir amacınıza/amaçlarınıza ve sahanıza/hedef grubunuza dair açık olunuz.

2. Ne yapmayı öneriyorsunuz? * (En fazla 4500 karakter)

Lütfen aşağıda yer alan soruların tümünü cevaplayınız:
- Başlıca faaliyetler nelerdir?
- Fayda sağlayacak taraflar kimdir ve faaliyetlerden nasıl yararlanacaklar?
- Hedefe alınan bölge, ülke veya topluluk hangisidir?
- Projenizi hayata geçirirken toplumsal cinsiyet konusunu dikkate alacak mısınız?
- Bu teklif hedeflenen bölge/ülke veya topluluğun ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaktır?
- İnisiyatifiniz toplumsal cinsiyet konularını nasıl ele alacaktır?

3. Projenizin beklenen sonuçları nelerdir? * (En fazla 1500 karakter)

Beklediğiniz hangi değişimler inisiyatifinizin amaçlarına ulaştığını gösterecektir? Amacınıza, varmayı istediğiniz sonuçlara ulaştığınızı nasıl anlayacaksınız?

4. Bölgenizde/ülkenizde benzer faaliyetlerin sizin tarafınızdan veya başka gruplarca halihazırda gerçekleştirildiğinden haberdar mısınız? * (En fazla 1500 karakter)

Haberdarsanız, önerinizin hangi açıdan yenilikçidir veya halen uygulanmakta olan faaliyetleri nasıl tamamlamaktadır?

5. İnisiyatif ile gerçekleşecek faaliyetlerin taşıdığı riskler var mı? Eğer varsa, bu riskleri azaltmak için neler yapacaksınız? * (En fazla 1500 karakter)

- Projenizin sonuçlarına etki edebilecek belli başlı riskler nelerdir?
- Riskleri nasıl azaltacaksınız?

6. Lütfen yeterliğinizi ve deneyiminizi tanımlayınız. * (En fazla 1800 karakter)

Lütfen aşağıda yer alan soruların tümünü cevaplayınız:
- Kuruluşunuzun/grubunuzun büyüklüğü nedir? Örneğin, ağınıza üye hükümet dışı kurum sayısı, çalışan, gönüllü sayısı, yıllık bütçe?
- Ofisiniz veya toplantılarınız için kullandığınız bir mekân var mı?
- Bugüne dek başka faaliyetler gerçekleştirdiniz mi? (Konuyla doğrudan iligli en fazla üç faaliyetiniz ve sonuçları hakkında kısa bilgi veriniz)
- Lütfen söz konusu projeyi hayata geçirebileceğinizi neden düşündüğünüzü bize kısaca açıklayınız.
- Daha önce herhangi bir hibe aldıysanız lütfen hangi fon kuruluşları tarafından verildiğini, miktarını ve süresini yazınız.

7. EED, başka fon veren kuruluşların destekleyemediği inisiyatiflere hibe vermeyi amaçlamaktadır. * (En fazla 1800 karakter)

Söz konusu projenin başka fon veren kuruluşlarca veya başka biçimlerde neden desteklenemeyeceğini anlamamıza yardımcı olmak için lütfen aşağıdaki soruların tümünü cevaplayınız.
- Söz konusu proje için başka fon veren kuruluşlarla iletişime geçtiniz mi?
- Eğer geçmediyseniz, neden? Cevabınız evet ise, lütfen bu kuruluşları listeleyiniz.
- Söz konusu projeyi desteklemesi için EED’ye neden başvuruyorsunuz?
- Neden EED hibesi olmazsa faaliyetleri gerçekleştirmekte zorlanacaksınız?

8. Projenin toplam bütçesi (Avro olarak):

EED katkısını nasıl kullanmayı planladığınıza dair kısa, öz bilgiyi EED bütçe şablonunu doldurarak veriniz.  Bütçe şablonunu buradan indirebilirsiniz.
Vergilerin hesaba katılması gerektiğini lütfen unutmayın. EED, doğrudan giderlerin belli oranına karşılık gelecek biçimde hesaplanan genel dolaylı giderleri karşılamaz. Bu giderlerin ayrıntılı olarak ve tek tek hesaplanması, harcamanın yapıldığına dair belgelerin de sunulması beklenmektedir.
EUR

9. Acil Durum Hibesi

EED, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde gerekçelendirilmiş istisnai durumlarda sınırlı sayıda teklifi acil olarak görüşebilir.
Siz de acil durum hibesi talep ediyorsanız, lütfen aşağıda yer alan tüm sorulara kısa cevaplar veriniz:
- Talebinizin aciliyet gerekçesi nedir - Şartlarınız hızla ve beklenmedik biçimde mi değişti?
- Hibeyi acil olarak almazsanız neler olacak – Faaliyetlerinizi durdurmak zorunda kalacak mısınız?
- Mali açığınız mı var veya öngöremediğiniz acil bir masraf mı ortaya çıktı?
- Acil duruma neden olacak beklenmeyen bir dış etmen mi oluştu?

Dosya Ekleri

Önerilen bütçe * (Dosya Seç)
Diğer destekleyici dokümanlar